Privacybeleid

Eigendom en redactionele verantwoordelijkheid

Dit privacybeleid regelt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens in verband met het aanbieden van de site.
De Site wordt uitgegeven door SAS EtOH, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 51 euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 000A rue du 1ème dragons – 26 DIJON, geregistreerd bij de Dijon RCS onder nummer 21000, vertegenwoordigd door Audrey CHAILLET, als algemeen directeur.
Als onderdeel van het aanbieden van de Site kan EtOH Persoonsgegevens verzamelen.
De vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens is van het grootste belang voor EtOH, die strikte regels en procedures heeft geïmplementeerd om deze te beschermen.
U bent er volledig van op de hoogte dat de ingediende en verzamelde Persoonsgegevens automatisch worden verwerkt.

Applicatie-editor

De website geovinum.fr wordt beheerd door:

Bedrijfsnaam: SAS EtOH
Hoofdkantoor: 1A Rue du 26ème Dragons – 21000 DIJON
RCS Dijon onder nummer 828397745
Publicatiemanager: Audrey CHAILLET
Contact adres :

Definities

In de context van dit privacybeleid zijn de volgende definities van toepassing op alle termen die beginnen met een hoofdletter, in het enkelvoud en in het meervoud:

 • "Bestelling", "Bestelling": het bestellen van producten op de Site.
 • "Account": uw account op de Site, toegankelijk met uw gebruikersnaam en wachtwoord, en met uw persoonlijke gegevens en uw geschiedenis.
 • “Persoonsgegevens”: persoonsgegevens verzameld en verwerkt door EtOH.
 • “Partij”: EtOH en/of U, individueel en/of gezamenlijk.
 • “Privacybeleid”: dit document.
 • “Site”: deze site, uitgegeven door EtOH, ongeacht de weergavemodus.
 • "U", "Uw", "Uw": u, gebruiker van de Site.

Omvang en wijziging van het privacybeleid

Dit privacybeleid regelt de verzameling, verwerking en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens door EtOH in verband met de levering en het gebruik van de site. Het beschrijft ook de procedures voor het uitoefenen van uw rechten op Persoonsgegevens.
U moet het volledige privacybeleid lezen en zonder voorbehoud accepteren.
Deze acceptatie wordt uitgedrukt door de acceptatieknop van het privacybeleid te valideren tijdens elke bestelling of registratie op de site.
Als u deze niet accepteert, kunt u de functies van de site die het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens vereisen, niet gebruiken.
EtOH behoudt zich het recht voor om het privacybeleid op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op de site te plaatsen, door u op de hoogte te stellen per e-mail of door een melding bij uw volgende login.
Het toepasselijke privacybeleid is het laatste dat u hebt geaccepteerd.
De site kan links naar een site van derden bevatten. Deze kan een ander privacybeleid hebben en EtOH is hiervoor niet aansprakelijk.

Hoe worden de gegevens verzameld?

EtOH kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 • Bij het registreren op de Site.
 • Bij gebruik van de site.
 • Tijdens elke Bestelling op de Site.
 • Bij het invullen van een tariefschattingsformulier.
 • Bij inschrijving op de nieuwsbrief.
 • Wanneer u om welke reden dan ook contact opneemt met EtOH.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden?

EtOH verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om haar contractuele verplichtingen jegens u na te komen.

U hebt echter op elk moment de mogelijkheid om te weigeren om sommige van deze Persoonsgegevens te verstrekken, met name door cookies te weigeren. Als u weigert al deze persoonlijke gegevens te verstrekken, kunnen bepaalde functies van de site beperkt zijn.

EtOH implementeert het principe van het minimaliseren van persoonlijke gegevens en beperkt de verzameling ervan tot wat nodig is voor de goede werking van de site en de verwerking van bestellingen.

EtOH kan de volgende Persoonsgegevens verzamelen en verwerken, indien verstrekt:

Uw contactgegevens en informatie (naam en voornaam, e-mailadres, adres)

Deze Persoonsgegevens zijn nodig om ervoor te zorgen dat u producten op de site kunt bestellen, om deze bestellingen door EtOH te laten verwerken en om een ​​account te hebben.

Met specifieke toestemming van u, zullen deze persoonsgegevens EtOH ook in staat stellen u een nieuwsbrief te sturen met betrekking tot evenementen met betrekking tot EtOH.

Uw verbindingsgegevens (IP-adres, type browser, besturingssysteem, plaats en tijd van verbinding, terminal-ID, toegangsprovider) 

Deze persoonsgegevens zijn nodig om EtOH in staat te stellen de site te verbeteren, u een gepersonaliseerde ervaring te bieden, ondersteuning te bieden bij het gebruik van de site en gebruiksstatistieken van de site samen te stellen.

Details van uw gebruik van de site, in het bijzonder door middel van cookies (oorsprongspagina, hoeveelheid ontvangen gegevens, paginaweergaven, uitgevoerde acties) 

Deze Persoonsgegevens zijn nodig om EtOH in staat te stellen de Site te verbeteren, ondersteuning te bieden bij het gebruik van de Site en gebruiksstatistieken van de Site samen te stellen.

Uw betalingsgegevens

Met deze Persoonsgegevens kan EtOH Uw Bestellingen verwerken. Ze worden rechtstreeks naar de betalingsprovider gestuurd en worden niet bewaard door EtOH zodra de Bestelling is voltooid.

Cookies

Details van ons cookiebeleid staan ​​op de specifieke pagina. Cookiebeleid (EU) beschikbaar op de pagina: https://geovinum.fr/politique-de-cookies-ue/

Betaling

Wanneer u op de site betaalt, wordt u mogelijk gevraagd om uw betalingsgegevens in te voeren. Deze worden rechtstreeks doorgestuurd naar de betalingsprovider van EtOH.

Alle transacties worden uitgevoerd door een betalingsdienstaanbieder die voldoet aan de verplichtingen die op deze activiteit van toepassing zijn.

Betalingsinformatie gaat alleen via de betalingsprovider van EtOH;

De betalingsprovider van EtOH is: Stripe.

De algemene voorwaarden van de betalingsprovider zijn beschikbaar op het volgende adres: https://stripe.com/fr/privacy.

Locatie gegevensopslag

De verzamelde Persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie of Zwitserland of, bij gebreke daarvan, door een dienstverlener die voldoet aan de Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zullen nooit zonder uw voorafgaande toestemming worden overgedragen aan een derde partij.
EtOH kan de Persoonsgegevens doorgeven als EtOH verplicht is om de Persoonsgegevens door te geven in antwoord op een wettelijke verplichting.
EtOH kan gebruik maken van de volgende dienstverleners, die mogelijk toegang hebben tot Persoonsgegevens, die u accepteert:

 • Hosting van de site: Kinsta Inc. 8605 Santa Monica Blvd #92581 West Hollywood, CA 90069 Verenigde Staten.
 • Betalingsprovider: Stripe
 • CRM-software: Hubspot
 • Orderbeheersoftware: Stripe
 • Site-analysesoftware: Google Analytics.

Deze dienstverleners zijn contractueel aan EtOH verplicht om hun wettelijke en regelgevende verplichtingen op het gebied van persoonsgegevens na te leven.

Persoonsgegevens kunnen ook op verzoek, in toepassing van de wet of op gerechtelijk bevel worden doorgegeven aan een administratieve autoriteit.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

EtOH zorgt ervoor dat Persoonsgegevens worden opgeslagen onder voorwaarden die voldoen aan branchenormen.
EtOH verbindt zich er in het bijzonder toe om te voldoen aan de regelgeving die van toepassing is op de beveiliging van Persoonsgegevens.
Communicatie binnen de site is versleuteld.
EtOH draagt ​​er zorg voor dat haar medewerkers en dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen zijn aan een passende geheimhoudingsplicht.
In het geval van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens, zal EtOH U zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
Als het Account twee (2) jaar niet actief is geweest, of als U het Account verwijdert, worden de Persoonsgegevens automatisch verwijderd, tenzij deze zijn geanonimiseerd.
In dit geval zal EtOH alle Persoonsgegevens verwijderen, behalve die welke strikt noodzakelijk zijn voor het bijhouden van haar commerciële boekhouding en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, evenals die welke geanonimiseerd zijn.

vos droits

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG heeft u de volgende rechten voor alle Persoonsgegevens die aan EtOH worden doorgegeven:

 • Toestemming voor toegang,
 • Recht op rectificatie en wijziging,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht van verzet,
 • Recht van overdraagbaarheid.

Het is mogelijk om deze rechten uit te oefenen door contact op te nemen met EtOH op het volgende contactadres: .
In overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen, zal EtOH binnen een termijn van maximaal één (1) maand na ontvangst van het verzoek presteren.

Toepasselijk recht en geschillen

Het recht dat hierop van toepassing is, is het Franse recht.
Het privacybeleid is in het Frans opgesteld en de Franse versie prevaleert zelfs in het geval van vertaling in een andere taal.
U kunt elk geschil met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van het privacybeleid, dat niet in der minne tussen de partijen is opgelost, voorleggen aan de CNIL.
Het kan ook worden ingediend bij de bevoegde rechtbank binnen de jurisdictie van de statutaire zetel van EtOH, inclusief in zaken van kort geding, een beroep op garantie of meerdere gedaagden, en ongeacht uw land van herkomst.

 
Uw winkelwagen
Er zijn geen artikelen in de winkelwagen!
Ga door met winkelen
0