Juridisch voorbehoud

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6 III en 19 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie (bekend als LCEN), wordt het onder de aandacht gebracht van de gebruikers van de website geovinum. fr de huidige juridische kennisgeving.

De verbinding met en navigatie op deze site (geovinum.fr) door de gebruiker impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze juridische kennisgevingen, waarbij de laatste toegankelijk is via de pagina "Juridische kennisgevingen".

Applicatie-editor

De website geovinum.fr wordt beheerd door:

Bedrijfsnaam: SAS EtOH
Hoofdkantoor: 1A Rue du 26ème Dragons – 21000 DIJON
RCS Dijon onder nummer 828397745
Publicatiemanager: Audrey CHAILLET
Contact adres :

voorwaarden Générales

U kunt de algemene gebruiksvoorwaarden raadplegen via de Algemene voorwaarden pagina of vraag ze aan op het volgende adres: , met vermelding in het onderwerp "Algemene voorwaarden Website geovinum.fr".

Privacybeleid

U kunt toegang krijgen tot de methoden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens via de Privacybeleid pagina op deze site of door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de afdeling op het adres:

website

EtOH stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de site geovinum.fr te allen tijde toegankelijk is, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid. EtOH kan het op elk moment bijwerken en onderhouden.

De site geovinum.fr is een showcase-site met strategische, operationele en digitale adviesdiensten voor de wijn-, bier- en sterke drankindustrie.

EtOH stelt alles in het werk om de verstrekte informatie te verifiëren, maar is niet aansprakelijk voor eventuele omissies, fouten, onnauwkeurigheden of tekortkomingen die daarin voorkomen.

EtOH mag alle informatie op de site geovinum.fr te allen tijde wijzigen en is ter zake niet gebonden aan enige resultaatsverbintenis.

De informatie kan afkomstig zijn van EtOH of haar partners.

Alvorens enige informatie te gebruiken, moet de gebruiker alle gebruikelijke verificaties uitvoeren.

Intellectuele eigendom

De site geovinum.fr, de handelsmerken, de domeinnaam, de databases die daar verschijnen en alle inhoud zijn het exclusieve eigendom van EtOH of zijn partners. Elke reproductie of volledige of gedeeltelijke weergave van deze elementen, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van EtOH is verboden en zou een inbreuk vormen die strafbaar is gesteld door de wet en het burgerlijk recht door het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Links

EtOH is niet verantwoordelijk, als een link op de site de internetgebruiker doorverwijst naar een andere site, voor enige informatie die op deze andere site verschijnt, of voor de acties, inactiviteit, weglatingen of nalatigheid van die andere site.

responsabilité

EtOH is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade, wat deze ook kan worden veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker als gevolg van het bezoek aan de geovinum.fr-site, en door een bug die op de geovinum.fr-site kan verschijnen.

Het staat EtOH vrij om inhoud die door een gebruiker op de site is gepubliceerd te modereren, zonder voorafgaande kennisgeving of formele kennisgeving, en om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen als deze inhoud niet in overeenstemming is met de Franse wetgeving of met de redactionele keuzes van EtOH .

Credits

Website Geovinum.fr: EtOH

 
Uw winkelwagen
Er zijn geen artikelen in de winkelwagen!
Ga door met winkelen
0