Sales Voorwaarden

Website: geovinum.fr 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de “AV”) bepalen de voorwaarden waaronder de vennootschap EtOH, SAS met een kapitaal van 51000 euro, ingeschreven bij de RCS van DIJON onder nummer 828397745, met maatschappelijke zetel 1A Rue du 26ème Dragons 21000 DIJON, vertegenwoordigd door Audrey Chaillet in haar hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder (hierna "EtOH") zal de Klant toestaan ​​om Producten te bestellen en de Site te gebruiken.

1 - Definities

In de rest van deze AV en elk ander contractueel document dat daaraan is gehecht, hebben de termen waarvan de eerste letter in hoofdletters verschijnt de volgende betekenis, in het enkelvoud en in het meervoud:

 • « CLIËNT “: de klant van EtOH, Producten bestellen op de Site.
 • " Bestelling "" Bevelen ""Commandant", "Bevel" : elke bestelling van Producten door de Klant, van EtOH.
 • " Account " : Het account van de klant op de site, toegankelijk via zijn gebruikersnaam en wachtwoord, en met zijn persoonlijke informatie en zijn geschiedenis op de site;
 •  " Een deel " : EtOH en/of Klant;
 • " Privacybeleid " : het privacybeleid van EtOH, toegankelijk op de Site.
 • "Producten en diensten)" : de producten of diensten die door EtOH op de markt worden gebracht onder de merknaam EtOH, EtOH Academy, EtOH Agency, EtOH Consulting, EtOH Digital, EtOH Plus, EtOH Science, geoVINUM by EtOH of The Wine Shot by EtOH.
 • “Fysiek product(en)” : fysieke producten die door EtOH op de markt worden gebracht onder de merknaam EtOH, EtOH Academy, EtOH Agency, EtOH Consulting, EtOH Digital, EtOH Plus, EtOH Science, geoVINUM by EtOH of The Wine Shot by EtOH, zoals posters, doeken, PVC-dragers, werken enz., die per post worden bezorgd.
 • “Digitale dienst(en)” : de digitale diensten die door EtOH op de markt worden gebracht onder de merknaam EtOH, EtOH Academy, EtOH Agency, EtOH Consulting, EtOH Digital, EtOH Plus, EtOH Science, geoVINUM by EtOH of The Wine Shot by EtOH die per e-mail worden geleverd.
 •  "Site" : de verkoopsites van EtOH, namelijk etoh.academy, shop.etoh.fr, geovinum.fr, thewineshot.com en zijn componenten (computercode, grafische elementen, databases, documentatie, enz.) gepubliceerd door de firma EtOH, zoals evenals elke andere manier om de site weer te geven (bijvoorbeeld een mobiele applicatie). 

De Klant wordt verzocht deze AV aandachtig te lezen, af te drukken en/of op te slaan op een duurzame drager.

 

2 – Aanvaarding en wijziging van de GCS en het object

 

2.1 – Toepassing en wijziging van de AV

EtOH behoudt zich het recht voor om de AV op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie van deze laatste op de Site te publiceren, door de Klant per e-mail op de hoogte te stellen of door een kennisgeving bij de volgende verbinding met de Site.

De Klant zal worden uitgenodigd om de gewijzigde AV te accepteren.

Bij gebrek aan aanvaarding van de gewijzigde AGV, kan de Klant zijn recht van weigering uitoefenen door zijn Account op de Site te verwijderen.

De AV die van toepassing zijn op het gebruik van de Site zijn die welke van kracht zijn op de datum van gebruik.

De AV die van toepassing zijn op een Bestelling zijn die welke van kracht zijn op de datum van de Bestelling.

Deze AGV zijn van toepassing ongeacht het land van herkomst en bezoek van de Klant.

De AV zijn van toepassing voor de gehele duur van het gebruik van de Site door de Klant.

Bij vertaling in een andere taal prevaleert de Franse versie.

De juridische informatie met betrekking tot de host en de uitgever van de site, het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens en de gebruiksvoorwaarden van de site worden verstrekt in deze algemene voorwaarden, het privacybeleid en de juridische kennisgevingen van deze site.

 

2.2 - Doel

De site stelt de klant in staat om de producten van EtOH te bestellen en biedt verschillende inhoud met betrekking tot de producten en de activiteit van EtOH.

 

2.3 – Aanvaarding van de AGV

Registratie op de Site en het gebruik ervan, evenals elke Bestelling, veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van al deze AGV's.

Deze aanvaarding wordt uitgedrukt door het vakje aan te vinken dat overeenkomt met de zin van aanvaarding van deze AGV wanneer u zich registreert op de site en voordat u een bestelling valideert, met bijvoorbeeld de vermelding "Ik erken alle algemene voorwaarden van de site te hebben gelezen en geaccepteerd" of een andere gelijkwaardige verklaring.

Het aanvinken van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening.

 

2.4 – Rechtsbevoegdheid

De aanvaarding van deze AGV, het gebruik van de Site en elke handeling van Bestelling veronderstellen van de Klant dat hij over de nodige rechtsbevoegdheid beschikt.

De Klant moet een volwassene zijn of een minderjarige ouder dan vijftien (15) jaar.

Indien de aanvaarding van de AV geschiedt in naam van een bedrijf of andere rechtspersoon, verklaart en garandeert de Klant het recht te hebben om genoemd bedrijf of andere rechtspersoon aan deze AV te binden. In dat geval duidt de term “Opdrachtgever” de vennootschap of de rechtspersoon aan.

Als EtOH wordt geïnformeerd dat een Klant niet handelingsbekwaam is of niet voldoet aan de voorwaarden voor registratie op de Site, kan zijn Account onmiddellijk worden gesloten, zonder kennisgeving en zonder dat EtOH aansprakelijk kan worden gesteld. Elke Bestelling geplaatst zonder handelingsbekwaamheid kan ook onder dezelfde voorwaarden worden geannuleerd.

 

2.5 – Naleving van wetgeving

De site voldoet aan de Franse regelgeving. Bijgevolg kan EtOH niet verantwoordelijk worden gehouden als een Klant die zich buiten het Franse grondgebied bevindt, de Site raadpleegt of Producten bestelt, in geval van niet-naleving van de toepasselijke buitenlandse regelgeving.

In het bijzonder moet de Klant op de hoogte zijn van de toepasselijke lokale en nationale wetten. EtOH kan niet aansprakelijk worden gesteld bij niet-naleving hiervan.

 

3 – Kenmerken, conformiteit van de Producten

 

3.1 Algemeen

De Product(en) en Dienst(en) die op de Site op de markt worden gebracht, omvatten wijngaardkaarten, evenals andere decoratieve producten uit de wereld van de wijnbouw, werken, boeken, notitieboekjes, evenals digitale communicatie, marketing, website.

 

3.2 Kenmerken van de Product(en) en Dienst(en)

Het(de) Product(en) en Dienst(en) maken het onderwerp uit van een beschrijving die wordt opgesteld door EtOH.

EtOH beschrijft de feitelijke kenmerken van het Product(en) en de Dienst(en) op basis van de elementen waarover zij beschikt of die haar door haar leveranciers worden verstrekt. Deze kunnen echter marginaal verschillen, hetgeen de Klant accepteert, zonder dat dit een slechte nakoming van zijn verplichtingen door EtOH vormt.

De grafische elementen (foto's, video's, illustraties) die de Product(en) en Dienst(en) op de Site illustreren, vormen geen contractuele documenten en worden ter illustratie en niet louter ter informatie gepresenteerd. Ze mogen door de Klant niet worden beschouwd als een bepalend element van de toestemming om een ​​Bestelling te plaatsen. EtOH kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de geleverde Producten niet in alle opzichten identiek zijn aan die gepresenteerd tijdens de Bestelling.

 

3.3 Naleving van product(en) en dienst(en)

De Klant wordt uitgenodigd om alle informatie te lezen die bij het Product(en) en de Dienst(en) of op het Product(en) en de Dienst(en) of de verpakking ervan staat, in het bijzonder informatie met betrekking tot eventuele voorzorgsmaatregelen voor gebruik, de voorwaarden en beperkingen bruikbaar.

De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de Product(en) en Dienst(en) beantwoorden aan zijn verwachtingen en behoeften.

Het(de) Product(en) en Dienst(en) worden vervaardigd in overeenstemming met de communautaire regelgeving die op hen van toepassing is. EtOH verbindt zich er dus toe om Product(en) en Dienst(en) op de markt te brengen die voldoen aan de normen, wet- en regelgeving die van toepassing zijn op dit type Product(en) en Dienst(en).

 

4 – Beschikbaarheid van product(en) en dienst(en)

EtOH zal de Klant informeren over de beschikbaarheid van de Product(en) en Dienst(en) voorafgaand aan de Bestelling, en in het bijzonder als de Product(en) en Dienst(en) op voorraad zijn, aangevuld worden of momenteel niet beschikbaar zijn.

In het geval van onbeschikbaarheid van de Product(en) en Dienst(en) die niet vooraf waren voorzien op het moment van de Bestelling, zal EtOH de Klant informeren over de herbevoorradingsperiode. Als deze periode langer is dan vijftien (15) kalenderdagen, heeft de Klant de mogelijkheid om zijn Bestelling te wijzigen, of zijn Bestelling te annuleren en een terugbetaling te krijgen voor de niet-beschikbare Producten, met behulp van de betaalmethode die werd gebruikt bij het plaatsen van de Bestelling. Deze terugbetaling zal gebeuren binnen veertien (14) dagen nadat rekening is gehouden met de keuze van de Klant.

 

5 – Levering

 

5.1 – Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden worden vermeld op de Site en tijdens de Bestelling.

Tevens worden de geldende levertijden aangegeven.

Levering vindt plaats door een e-mail te sturen voor digitale producten en diensten, of door geautoriseerde vervoerders, afhankelijk van het land, namelijk bijvoorbeeld La Poste, Colissimo, UPS, DHL, Chronopost. EtOH behoudt zich het recht voor om de Delivery Service Provider van zijn keuze te gebruiken, afhankelijk van het pakket, technische en logistieke beperkingen.

 

5.2 – Bezorgkosten

De leveringskosten worden aangegeven vóór enige betaling van een Bestelling door de Klant en worden gefactureerd bovenop de prijs van het Product(en) en de Dienst(en). De bezorgkosten kunnen variëren afhankelijk van de plaats van levering en de gekozen vervoerder.

 

5.3 – Plaats van levering

Digital Services Orders kunnen wereldwijd worden verzonden.
Productbestellingen kunnen alleen worden verzonden naar landen binnen de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen.

De levering vindt plaats op de plaats die door de klant is aangegeven bij het plaatsen van de bestelling, die ervoor moet zorgen dat hij geen fout heeft gemaakt bij het invoeren van zijn plaats van levering.

 

5.4 – Douane

In het geval van levering van een Product(en) en Dienst(en) buiten het grondgebied van de Europese Unie en in de DOM-TOM's, verklaart de Klant zichzelf de importeur van het(de) Product(en) en Dienst(en) en aanvaardt hij dat in een dergelijk geval kan EtOH fysiek niet in staat zijn om haar exacte informatie te verstrekken over het totale bedrag aan kosten met betrekking tot douanerechten en -formaliteiten of invoerbelastingen die van toepassing zijn in het land waar de levering van de Product(en) en Diensten(en) wordt gevraagd .

Elke belasting die niet is aangegeven tijdens het bestelproces, kan door het betrokken land aan de klant worden aangerekend, rekening houdend met de wetgeving die van toepassing is in het land van de klant.

EtOH kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige blokkering of inbeslagname uitgevoerd door de douane van het land waarin het product/de producten en diensten moeten worden geleverd.

 

5.5 – Levertijd

EtOH zal zijn uiterste best doen om de Product(en) en Dienst(en) te leveren binnen de in de Bestelling aangegeven termijnen.

Als algemene regel en tenzij anders vermeld, worden alle bestellingen binnen 2-3 werkdagen verwerkt. Bestellingen worden niet verzonden of geleverd in het weekend of op feestdagen.

Als we een groot aantal bestellingen ervaren, kunnen zendingen enkele dagen vertraging oplopen. Houd rekening met extra transportdagen voor levering. In het geval van een aanzienlijke vertraging in de verzending van uw bestelling, nemen we per e-mail contact met u op.

De gemiddelde levertijden zijn als volgt:

Frankrijk 7-30 dagen
Europese Unie 7-30 dagen
Zwitserland-Noorwegen 7-30 dagen

De klant wordt door EtOH op de hoogte gebracht van de verzenddatum. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de Bestelling door hemzelf of door een persoon aanwezig op zijn leveringsadres kan worden ontvangen.

Als de vertraging in de levering meer dan dertig (30) dagen vanaf de oorspronkelijke geplande datum bedraagt, kan de Klant zijn Bestelling annuleren in overeenstemming met artikel L138-2 van de Consumentenwet. Er zal dan een terugbetaling plaatsvinden van de bedragen die zijn betaald voor het niet-geleverde Product en van de verzendkosten.

 

5.6 – Eigendomsoverdracht en risico's

De eigendom van de Product(en) en Dienst(en) gaat over na volledige betaling van de Product(en) en Dienst(en) door de Klant.

De levering kan gebeuren aan de Klant zelf of aan elke persoon die aanwezig is op het adres dat bij de levering is opgegeven.

Elk risico van verlies, diefstal of beschadiging van het/de Product(en) en de Dienst(en) gaat over op de Klant wanneer de leveringsbon is ondertekend of het/de Product(en) en de Dienst(en) zijn ontvangen. , indien geen handtekening vereist is. .

 

5.7 – Weigering van pakketten

De Klant of de persoon die de Bestelling ontvangt, kan een pakket weigeren op het moment van levering als hij een afwijking vaststelt met betrekking tot de levering (schade, Product(en) en Dienst(en) ontbreken op de leveringsbon, beschadigd pakket, Product(en) en Service(s) beschadigd…).

Elke anomalie moet dan verplicht worden vermeld op de leveringsbon, in de vorm van handgeschreven reserveringen, vergezeld van de handtekening van de Klant of de persoon die de Bestelling ontvangt.

Om zijn recht van weigering uit te oefenen, moet de Klant of de persoon die de Bestelling ontvangt de beschadigde of defecte verpakking(en) openen in aanwezigheid van de vervoerder en hem de beschadigde goederen laten terugnemen. De Klant kan eventuele reserveringen ook binnen drie (3) dagen na levering naar EtOH sturen.

Bij niet-naleving van deze vereisten kan de Klant zijn weigeringsrecht niet uitoefenen en hoeft EtOH niet in te gaan op het verzoek van de Klant om het weigeringsrecht uit te oefenen.

Indien het pakket van de Klant wordt geretourneerd aan EtOH, zal EtOH na ontvangst van het geretourneerde pakket contact opnemen met de Klant om hem te vragen wat hij met zijn Bestelling moet doen.

Als EtOH of de persoon die de Bestelling ontvangt het pakket ten onrechte heeft geweigerd, kunnen zij verzoeken om het terug te sturen door eerst de portokosten voor de nieuwe zending te betalen. De verzendkosten zijn voor rekening van de Klant.

 

5.8 – Retourneren van pakketten

In geval van terugzending van het pakket aan EtOH, om welke reden dan ook, door toedoen van de Klant (met name in het geval van een onvolledig leveringsadres, het niet terugvinden van het pakket, een ontbrekende vermelding op de brievenbus, enz.), de terugzending van de Producten is onderworpen aan betaling door de Klant van de nieuwe gerelateerde leveringskosten.

De Producten worden pas opnieuw verzonden na ontvangst door EtOH van de volledige betaling van de nieuwe leveringskosten.

 

5.9 – Verlies door vervoerder

EtOH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en indirecte of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook, die verband houdt met het verlies of de beschadiging van de zending van de Klant door de vervoerder, noch voor de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen, direct of indirect. 

 

 

6 – Garantie

De door EtOH op de markt gebrachte Product(en) en Dienst(en) zijn onderworpen aan de wettelijke garanties van de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek (garantie tegen verborgen gebreken) en de artikelen L217-4 en volgende van de Consumentenwet (garantie van overeenstemming) .

Om van deze garanties gebruik te kunnen maken, moet de Klant EtOH op de hoogte stellen van de gebreken van het Product, inclusief een gedetailleerde uitleg van het ondervonden probleem.

Indien de klacht valt binnen het kader van een verborgen gebrek, kan de Klant, naar zijn keuze:
Ofwel geleverd worden met een Product(en) en Dienst(en) van gelijkwaardige kwaliteit en prijs.
Ofwel de prijs van de Bestelde Product(en) en Diensten(en) worden terugbetaald binnen veertien (14) dagen na bevestiging van het defect door EtOH.

De Klant heeft een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van de Bestelling om deze garantie uit te voeren.

Deze garantie is ook uitgesloten in geval van gebruik van de Product(en) en Diensten(en) door de Klant op een manier die niet in overeenstemming is met de voorzorgsmaatregelen voor gebruik en instructies die door EtOH zijn doorgegeven.

De kosten van levering van een nieuw Product zijn voor rekening van EtOH.

In het geval van uitvoering van de garantie, moet de Klant contact opnemen met de klantenservice op het e-mailadres dat in deze AGV voorkomt.

EtOH zal de Klant vervolgens informeren over de procedure die moet worden gevolgd voor het retourneren en, indien van toepassing, de terugbetaling van de Product(en) en Diensten.

 

7 – Bestellingen

 

7.1 – Opdrachtmodus

De Klant kan een Bestelling plaatsen voor Product(en) en Dienst(en) op de Site of op een andere manier aangeboden door EtOH.

Voorafgaand aan zijn eerste Bestelling op de Site moet de Klant een Account aanmaken.

 

7.2 – Bestelfase

De stappen van de Bestelling op de Site zijn als volgt:

 • Aanmaken van een Account door de Klant als het een eerste Bestelling is of verbinding met zijn Account als deze al bestaat;
 • Keuze van Producten die de Klant wil Bestellen, en plaatsen in een mandje, waarin een samenvatting van de Bestelling wordt weergegeven;
 • Kennismaking met en validatie van de T&C's door de Klant;
 • Validatie van het winkelmandje door op de validatieknop te klikken;
 • Het verstrekken van klantidentificatie- en leveringsinformatie voor het (de) product(en) en service(s);
 • Keuze van bezorgmethoden;
 • Keuze van de betaalmethode voor de Bestelling en het verstrekken van factuurgegevens;
 • Weergave van het besteloverzicht (items, prijs, leveringsmethode, betalingsmethode) voor definitieve validatie;
 • Bevestiging van de bestelling;
 • Het verzenden van een orderbevestiging per e-mail naar de klant door EtOH, na ontvangst van de betaling van de klant, met daarin de volledige bestelling en met vermelding van de leveringsvoorwaarden.

De Bestelling komt tot stand na ontvangst van de betaling van de Klant door EtOH.

De door de Klant verstrekte contactgegevens en informatie moeten actueel en reëel zijn. Indien dit niet het geval is, kan EtOH niet aansprakelijk worden gesteld in geval van leveringsmoeilijkheden of fout van de Klant.

 

7.3 – Fout in de bestelling

EtOH kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in de keuze van Product(en) en Diensten, voor invoerfouten door de Klant tijdens de Bestelling (met name van adres), of voor enige andere informatie die foutief zou zijn , noch van hun eventuele gevolgen en in het bijzonder vertragingen of fouten bij de levering. In dit geval, als EtOH op strikt commerciële basis een terugzending aanvaardt, zijn de kosten van een eventuele terugzending voor rekening van de Klant.

 

7.4 – Weigering van de bestelling

EtOH behoudt zich het recht voor om elke Bestelling om legitieme redenen te weigeren, met name in het geval van betalingsproblemen, leveringsproblemen na het verstrekken van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie door de Klant, abnormaal hoge Bestellingen in vergelijking met de Bestellingen die gewoonlijk door de Klant worden geplaatst of Te kwader trouw geplaatste bestellingen.

 

7.5 – Archiveren

EtOH archiveert inkooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt. De geautomatiseerde registers zullen door de partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

 

8 – Prijs en betalingsvoorwaarden

 

8.1 – Prijs

Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen die op de pagina's van de Site worden vermeld, prijzen begrepen in euro, inclusief alle belastingen (BTW), inclusief de btw die van toepassing is op de dag van de Bestelling en exclusief enige deelname aan verwerkings-, verzend- en transportkosten.

De prijs die op de site wordt vermeld, is exclusief verzendkosten, die door de klant moeten worden betaald, naast de prijs.

EtOH behoudt zich het recht voor om elke wijziging in het btw-tarief door te berekenen in de prijs van het Product(en) en de Dienst(en).

EtOH behoudt zich ook het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen. De prijs die op de dag van de Bestelling wordt vermeld, is echter de enige die van toepassing is op de Klant.

 

8.2 - Betaling

De Klant kan betalen met een creditcard of op een andere manier die door EtOH wordt aangeboden. De Klant garandeert EtOH dat hij de houder is van het betaalmiddel dat gebruikt is voor de betaling van de Bestelling en dat hij over voldoende middelen beschikt om de betaling van zijn Bestelling volledig te dekken.

Tenzij specifiek overeengekomen door EtOH, wordt de Bestelling niet geacht te zijn samengesteld totdat de volledige betaling door EtOH is ontvangen.

De betaling wordt gedebiteerd op het moment van validatie van de Bestelling door de Klant.

Indien het niet mogelijk is om de verschuldigde bedragen voor de betaling van de Bestelling te debiteren of te innen, om welke reden dan ook, kan de Bestelling worden geannuleerd, onverminderd de schadevergoeding die EtOH kan vragen om haar verlies te vergoeden.

Betalingen met creditcard worden gedaan door middel van beveiligde transacties die worden aangeboden door een betalingsprovider die handelt volgens de regels van de kunst.

EtOH heeft geen toegang tot gegevens met betrekking tot de betaalmiddelen van de Klant, behalve de laatste cijfers van zijn bankkaart. De betaling wordt rechtstreeks gedaan aan de bank of betalingsprovider die de betaling van de Klant ontvangt.

 

8.3 – Te late betaling

Elke laattijdige betaling kan aanleiding geven tot het aanrekenen van boetes voor laattijdige betaling zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Het tarief van deze boetes is gelijk aan driemaal de wettelijke rente. Ook voor invorderingskosten kan een bedrag van veertig (40) euro in rekening worden gebracht.

Het in rekening brengen van vertragingsrente en administratieve incassokosten verbiedt EtOH niet om naar eigen inzicht juridische stappen te ondernemen om aanvullende schadevergoeding te verkrijgen.

In geval van een betalingsincident behoudt EtOH zich het recht voor om de Bestelling onmiddellijk en zonder ingebrekestelling te annuleren, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of EtOH's aansprakelijkheid kan oplopen.

 

9 – Herroepings- en retourbeleid

Overeenkomstig zijn herroepingsrecht beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de leveringsdatum van de bestelling om elk Product, compleet, in de originele verpakking en in perfecte staat terug te sturen (waardoor marketing mogelijk is).

De Klant dient een kopie van de factuur of enig ander item bij te voegen waarmee deze kan worden geïdentificeerd en de betreffende Bestelling kan worden geïdentificeerd.

Alleen de Klant die als zodanig met EtOH is geïdentificeerd, kan dit recht uitoefenen, met uitsluiting van elke andere persoon.

De kosten en risico's van het retourneren zijn altijd voor rekening van de Klant. De Klant moet de retourzending doen via een oplossing waarmee het pakket kan worden gevolgd.

Indien de voorgaande verplichtingen niet worden nagekomen, verliest de Klant zijn herroepingsrecht en wordt het Product op zijn kosten aan hem teruggestuurd.

De risico-overdracht vindt plaats bij ontvangst van het Product door EtOH, na verificatie van de staat ervan.

Na verificatie van de geretourneerde producten, zal elke geaccepteerde retour resulteren, naar keuze van de Klant:

 • Het opstellen van een creditnota ten behoeve van de Klant.
 • Vervanging van het product.
 • Terugbetaling van de prijs van de bestelling van het Product, binnen veertien (14) dagen na bevestiging van ontvangst van de herroeping door EtOH.

De Klant kan het volgende herroepingsformulier gebruiken:

Attentie EtOH:

Ik / wij (*) stel / wij (*) hierbij / u op de hoogte van mijn / onze (*) terugtrekking uit het contract voor de verkoop van het onroerend goed (*) / voor de levering van diensten (*) hieronder:

Besteld op (*) / ontvangen op (*):

Naam van de consument (en):

Adres consument(en):

Handtekening van de consument (en) (alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op papier):

Datum:

(*) Doorhalen of schrappen van de nutteloze vermelding.

Bepaalde soorten artikelen kunnen niet worden geretourneerd, zoals bederfelijke producten (zoals etenswaren, bloemen of planten), gepersonaliseerde producten (zoals speciale bestellingen of gepersonaliseerde artikelen) en producten voor persoonlijke verzorging (zoals van beauty). We accepteren ook geen retourzendingen van gevaarlijke materialen, ontvlambare vloeistoffen of gassen. Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft over uw specifieke item.

Helaas kunnen we geen retourzendingen van uitverkoopartikelen of cadeaubonnen accepteren.

Om in aanmerking te komen voor retournering, moet je artikel in dezelfde staat verkeren als waarin je het hebt ontvangen, ongedragen of ongebruikt, met kaartjes en in de originele verpakking. Je hebt ook de kassabon of het aankoopbewijs nodig.

We zullen u op de hoogte stellen zodra we uw retourzending hebben ontvangen en geïnspecteerd, en u laten weten of de terugbetaling is goedgekeurd. Indien goedgekeurd, wordt u automatisch teruggestort op uw oorspronkelijke betaalmethode. Houd er rekening mee dat het ook enige tijd kan duren voordat uw bank of creditcardmaatschappij de terugbetaling heeft verwerkt en geboekt.

 

10 – Klantenservice

De klantenservice is per e-mail bereikbaar op het volgende adres: of per post naar het hoofdkantoor van EtOH.

 

11 - Aansprakelijkheid

 

11.1 - Algemeen

EtOH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het bezoek van een Klant of dat van derden aan de Site, uit het gebruik of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken.

Deze aansprakelijkheidsbeperking heeft betrekking op alle soorten gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsschade, omzetderving, verlies van bestellingen, winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, verlies van klanten, verlies van verwachte besparingen, imagoschade en reputatie, verlies van kansen.

EtOH is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door malware, virussen of enige onnauwkeurigheid of weglating van informatie van de Site, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van EtOH.

 

11.2 – Verkoop van Product(en) en Dienst(en)

EtOH is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die aan de Klant wordt toegebracht in verband met de verkoop van Product(en) en Dienst(en).

EtOH kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade veroorzaakt aan de Klant in verband met de verkoop van Product(en) en Dienst(en).

Deze aansprakelijkheidsbeperking heeft betrekking op alle soorten gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsschade, omzetderving, verlies van bestellingen, winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, verlies van klanten, verlies van verwachte besparingen, imagoschade en reputatie, verlies van kansen.

In ieder geval zal de aansprakelijkheid van EtOH, in het kader van schade geleden naar aanleiding van een Bestelling van Producten, de waarde van die Bestelling niet overschrijden.

 

 12 – Site en account

 

12.1 – Site

De Site is vrij toegankelijk en gratis te gebruiken door elke Klant.

Elke Klant kan slechts één Account aanmaken op de Site.

De toegang tot de site kan op elk moment worden beperkt om onderhoud, reparatie of update van de site mogelijk te maken.

EtOH aanvaardt geen enkele kwaliteits- of serviceverplichting voor haar site en zal haar best doen om ervoor te zorgen dat deze toegankelijk is.

EtOH zorgt voor een veilig gebruik van de Site. Gezien de aard van het internet kan EtOH echter geen absolute veiligheid van de Site garanderen en is zij slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

 

12.2 – Inhoud van de site

De inhoud die op de site verschijnt, is geproduceerd door EtOH of haar partners.

Deze zijn alleen voor informatieve doeleinden en verbinden EtOH op geen enkele manier.

EtOH kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien de Klant enige actie onderneemt op basis van de inhoud die op de Site verschijnt.

 

12.3 – Gebruikersnaam en wachtwoord

De Klant gaat over tot het aanmaken van een Account door zijn identificatie (e-mailadres) en een wachtwoord te kiezen.

De Klant dient tevens de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor een goede nakoming van zijn verplichtingen door EtOH.

Dit account zal door de klant worden gebruikt om toegang te krijgen tot zijn account op de site en om bestellingen te plaatsen.

De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van een sterk en voldoende complex wachtwoord. EtOH is niet aansprakelijk in geval van toegang tot het Account door een derde partij, door middel van een brute force-aanval.

 

12.4 – Gebruik van het account

De Klant is verantwoordelijk voor de veiligheid en het gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord van zijn account. In het bijzonder moet de Klant ervoor zorgen dat ze worden gebruikt in overeenstemming met deze AV.

EtOH is niet aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van het Account door een derde partij, en is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door dergelijk gebruik.

Indien de Klant constateert dat zijn Account wordt gecompromitteerd of zonder toestemming wordt gebruikt, of enige andere inbreuk op de beveiliging met betrekking tot zijn Account, dient hij EtOH zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

EtOH is niet verantwoordelijk als het voor de Klant onmogelijk is om toegang te krijgen tot de Site.

EtOH kan echter te allen tijde het Account sluiten en verwijderen zonder de Klant hiervan op de hoogte te hoeven stellen, in geval van overtreding van de bepalingen van deze AV, zonder dat de Klant enige schadevergoeding kan eisen. De verantwoordelijkheid van EtOH kan hiervoor niet worden gezocht. EtOH kan de Klant echter aansprakelijk stellen en schadevergoeding eisen in dit verband, indien deze deze AGV niet heeft nageleefd.

 

12.5 – Beveiliging

De Klant verbindt zich ertoe niet op de volgende wijze te handelen, zonder dat deze lijst limitatief is:

 • Handelen op een manier die de werking van de Site in gevaar kan brengen,
 • Poging om toegang te krijgen tot het Account van een derde partij,
 • Pogingen om toegang te krijgen tot de servers (buiten het normale gebruik van de Site) of computers van het EtOH-netwerk, Pogingen om virussen, Trojaanse paarden of enig ander invasief of illegaal programma op de Site of zijn servers te uploaden,
 • Gegevens van de site halen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EtOH,
 • Gebruik de Site op een illegale manier of in strijd met deze AV of enige toepasselijke wet.

12.6 – Accountgegevens

De Klant verbindt zich ertoe om echte informatie te verstrekken over zijn Account, die door EtOH wordt gebruikt om zijn contractuele verplichtingen na te komen.

In overeenstemming met het artikel "Persoonlijke gegevens" kan de Klant ook verzoeken om verwijdering van zijn Account, in overeenstemming met zijn recht op toegang en rectificatie onder de AVG. In dat geval worden de Klantgegevens door EtOH verwijderd.

 

13 – Intellectuele eigendom

De teksten, afbeeldingen, domeinnamen, handelsmerken, ontwerpen, modellen, patenten, software, databases die op de Site worden gebruikt, evenals de Producten, zijn:

 • het eigendom van EtOH, of;
 • indien van toepassing, eigendom van een derde partij die een gebruikslicentie aan EtOH heeft verstrekt.

Deze elementen zijn wereldwijd beschermd.

Deze AV verlenen geen intellectuele eigendomsrechten aan de Klant, die de elementen van de Site niet geheel of gedeeltelijk mag reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EtOH.

Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze elementen kan een inbreuk vormen. EtOH behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om haar rechten te doen gelden en haar schade te herstellen.

 

14 – Persoonsgegevens

Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens wordt geregeld door het Privacybeleid, dat toegankelijk is op het volgende adres:

 

15 - Algemeen

 

15.1 – Bemiddeling

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L612-1 en volgende van de Consumentencode, heeft de klant, consument, de mogelijkheid om, in geval van een geschil met EtOH, gratis gebruik te maken van de MEDICYS-bemiddelingsdienst, indien geen antwoord is ontvangen. op haar verzoek aan de EtOH Klantenservice verstrekt na een redelijke termijn van één (1) maand:

 

De Klant, consument, blijft vrij om een ​​beroep op bemiddeling te aanvaarden of te weigeren en, in geval van beroep op bemiddeling, staat het elke Partij vrij om de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing te aanvaarden of te weigeren.

 

15.2 – Gehele overeenkomst

Deze AV prevaleren boven elke andere bepaling die mogelijk van toepassing is op de relatie tussen EtOH en de Klant. Deze AV annuleren en vervangen alle eerdere verbintenissen van de partijen met betrekking tot het onderwerp en vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan.

 

15.3 – Exclusiviteit

Er komt geen exclusiviteit tussen de Partijen tot stand door de aanvaarding van deze AV. Het staat de Partijen vrij om contracten af ​​te sluiten met de derde partijen van hun keuze.

 

15.4 – Overleving van bepaalde bepalingen

Het einde van deze AV, om welke reden dan ook, houdt geen einde in voor clausules waarvan de aard of inhoud hun onderhoud vereisen.

 

15.5 – Gedeeltelijke invaliditeit

Indien een of meerdere bepalingen van deze AV ongeldig wordt/worden verklaard of als zodanig wordt verklaard op grond van een wet, verordening of naar aanleiding van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, wordt (worden) geacht niet geschreven te zijn. De overige bepalingen behouden hun volle kracht en reikwijdte.

15.6 – Non-waiver en tolerantie

Het feit dat EtOH geen beroep doet op de andere partij voor een schending van een van de verplichtingen waarnaar in deze AGV wordt verwezen, kan voor de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van de betrokken verplichting en heeft niet tot gevolg dat de andere partij verworven rechten.

Het niet of vertraagd uitoefenen van enig recht door EtOH mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dat recht.

De Klant verbindt zich ertoe om echte informatie te verstrekken over zijn Account, die door EtOH wordt gebruikt om zijn contractuele verplichtingen na te komen.

In overeenstemming met het artikel "Persoonlijke gegevens" kan de Klant ook verzoeken om verwijdering van zijn Account, in overeenstemming met zijn recht op toegang en rectificatie onder de AVG. In dat geval worden de Klantgegevens door EtOH verwijderd.

 

15.7 – Onafhankelijkheid 

Geen van beide partijen kan een verbintenis aangaan in naam en/of voor rekening van de ander. Bovendien blijft elk van de Partijen als enige verantwoordelijk voor haar daden, beschuldigingen, verbintenissen, diensten, producten en personeel.

15.8 – Bewijs 

De partijen komen overeen dat alle elektronische communicatie, inclusief e-mail, tussen hen het bewijs vormt.

De Klant erkent in het bijzonder de waarde van het bewijs van de automatische registratiesystemen van EtOH en, behoudens het leveren van het tegendeel, ziet hij af van het recht om deze te betwisten in geval van betwisting.

 

15.9 – Overmacht

Als onderdeel van de uitvoering van deze AV kan EtOH niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht.

Voor de toepassing van deze AV wordt onder overmacht verstaan ​​elke gebeurtenis die onvoorzienbaar, onweerstaanbaar en buiten de Partijen is in de zin van de Franse wet en jurisprudentie.
In het geval van overmacht zal dit tot gevolg hebben dat de uitvoering van de verplichtingen van EtOH wordt opgeschort, die haar best zal doen om de gevolgen te beperken en de uitvoering van de AV te hervatten zodra de verdwijning of de beëindiging van de overmachtgebeurtenis of omstandigheden.

 

15.10 - Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Het recht dat hierop van toepassing is, is het Franse recht, ongeacht het land van herkomst van de Klant.

De AV zijn in het Frans opgesteld en de Franse versie prevaleert zelfs in het geval van vertaling in een andere taal.

Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van deze AV, dat niet in der minne tussen de Partijen wordt opgelost, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel van EtOH, ook in zaken van kortgeding, een beroep op garantie of meerdere verweerders, en ongeacht het land van herkomst van de Klant.

 

 
Uw winkelwagen
Er zijn geen artikelen in de winkelwagen!
Ga door met winkelen
0