Მომსახურების პირობები

საიტი: geovinum.fr 

კომპანია EtOH გთავაზობთ ვებსაიტს, რომელიც აწვდის ინფორმაციას მის მიერ შემოთავაზებულ სერვისებთან დაკავშირებით.
ეს ზოგადი პირობები განსაზღვრავს ვებგვერდის გამოყენების წესებსა და პირობებს.
ისინი გაფორმებულია EtOH კომპანიასა და თქვენ შორის.
წესები და პირობები დამატებულია კონფიდენციალურობის პოლიტიკით. 

განმარტებები

ამ ზოგადი პირობების დანარჩენში და მასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ სხვა სახელშეკრულებო დოკუმენტში, ქვემოთ დაწვრილებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა მხოლობით და მრავლობით რიცხვში:

 • « ვებსაიტი »: geovinum.fr ვებგვერდი, რომელიც გამოქვეყნებულია EtOH-ის მიერ, შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა მობილურ ტერმინალებზე და ინტერნეტ ბრაუზერის საშუალებით.
 • « ანგარიშის “: თქვენი ანგარიში ვებსაიტზე, რომელიც ხელმისაწვდომია თქვენი მომხმარებლის სახელითა და პაროლით და შეიცავს თქვენს პირად ინფორმაციას, ასევე თქვენს ისტორიას. ანგარიშის შექმნის ან/და ფუნქციონირების პირობები განსხვავდება, ხართ თუ არა ფიზიკური პირი თუ პროფესიონალი.
 • « CG "ან" ზოგადი პირობები “: კომპანიის EtOH-ის წინამდებარე ზოგადი პირობები, ხელმისაწვდომია ვებსაიტზე. 
 • « Პერსონალური მონაცემები “: პერსონალური მონაცემები შეგროვებული და დამუშავებული კომპანია EtOH-ის მიერ.
 • « პარტია “: EtOH კომპანია და/ან თქვენ, ინდივიდუალურად და/ან ერთობლივად.
 • « კონფიდენციალობის პოლიტიკა “: კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელიც დეტალურად ასახავს პირობებს, რომლებიც გამოიყენება კომპანიის EtOH-ის მიერ პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავებისთვის, რომელიც ხელმისაწვდომია ვებსაიტზე.
 • « თქვენ "" თქვენი "" ვოსი »: თქვენ, საიტის მომხმარებელი. 
 • « EtOH კომპანია”: EtOH კომპანია, რომელსაც წარმოადგენს Audrey CHAILLET, რეგისტრირებულია Dijon RC-ში 828 397 745 ნომრით და მდებარეობს 1A RUE DU 26EME DRAGONS – 21000 DIJON.

ზოგადი პირობების მიღება და შეცვლა

ვადები და პირობები ჩარჩო

წესები და პირობები ვრცელდება თქვენ მიერ ვებსაიტის გამოყენებაზე, იქნება ეს ფიზიკური პირი თუ ბიზნესი.

EtOH იტოვებს უფლებას შეცვალოს ზოგადი პირობები ნებისმიერ დროს, შეგატყობინოთ თქვენ ელექტრონული ფოსტით ან შეტყობინებით, როდესაც თქვენ დაუკავშირდებით ვებსაიტს.

თქვენ უნდა დაეთანხმოთ შეცვლილ პირობებს, რათა განაგრძოთ ვებგვერდის გამოყენება. 

ვებსაიტზე მოქმედი პირობები არის უახლესი პირობა, რომელიც მიღებულია თქვენს მიერ.

ზოგადი პირობები მოქმედებს თქვენს მიერ ვებსაიტის გამოყენების მთელი ხანგრძლივობისთვის, მათი მიღების დღიდან.

 

ვადების და პირობების მიღება

ვებგვერდზე დასარეგისტრირებლად, თქვენ უნდა წაიკითხოთ და დაეთანხმოთ წესებსა და პირობებს.

ეს თანხმობა გამოიხატება კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიღების ღილაკის დადასტურებით ვებსაიტზე რეგისტრაციისას.

 

ვებგვერდის მიწოდების დასასრული

EtOH კომპანიას შეუძლია ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ვებსაიტის მიწოდება.

თქვენი ანგარიში შემდეგ წაიშლება, EtOH კომპანიას რაიმე პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება. 

ვებსაიტი 

საიტი იძლევა საშუალებას:

 • გაეცანით კომპანიასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას EtOH-ის მიერ შემოთავაზებულ geoVINUM პროდუქტებსა და სერვისებზე

ვებსაიტის ინსტალაცია

თქვენ უნდა გქონდეთ ინტერნეტთან წვდომა.

თქვენ პასუხისმგებელი ხართ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თქვენი აღჭურვილობა მუშაობს კარგ მდგომარეობაში და აკმაყოფილებს ვებსაიტის მოთხოვნებს. 

ვებსაიტის წინაპირობები შემდეგია: Chrome ან Safari ბრაუზერის უახლესი ვერსია, ინტერნეტი (Wifi, 4G), განახლებული Android ან iOS მობილური ოპერაციული სისტემა.

თქვენ იღებთ ყველა ხარჯს აღჭურვილობისთვის (აღჭურვილობის, სატელეფონო ხაზისა და ინტერნეტის წვდომა და ა.შ.), რათა გქონდეთ ვებგვერდის მუშაობის წინაპირობები. EtOH კომპანია ვალდებულია უზრუნველყოს მხოლოდ ვებსაიტი და არა აღჭურვილობა, რომელიც აუცილებელია იმ წინაპირობებისთვის, რომელსაც თქვენ ეთანხმებით.

EtOH არ იქნება პასუხისმგებელი, თუ თქვენი აპარატურა არ მუშაობს ვებსაიტზე.

EtOH კომპანია არ იძლევა მხარდაჭერას ან გარანტიას ინსტალაციისა და გამოყენებისთვის.

კონტიმოქმედოს

შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ EtOH შემდეგ მისამართზე:

მხარეთა ვალდებულებები

ვალდებულებები კომპანია EtOH

EtOH კომპანია ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ვებ-გვერდი ფუნქციონირებდეს მისი სპეციფიკაციების შესაბამისად, შედეგის რაიმე ვალდებულების დაკისრების გარეშე.

EtOH კომპანია არა არ იღებს ვალდებულებას:

 • ნებისმიერი ვალდებულება იწვევს ვებგვერდის უზრუნველყოფას.
 • რომ საიტი არ არის შეცდომებისგან ან მუდმივად ხელმისაწვდომია. 
 • ვებსაიტში მოწოდებული ინფორმაციის შესაბამისობა.
 • ვებსაიტის მოვლის ან განახლების ნებისმიერი სიხშირე. 
 • ნებისმიერი ხარისხის მომსახურება ვებსაიტისთვის.
 • ნებისმიერი დონის მომსახურება და ხელმისაწვდომობა ვებსაიტისთვის.
 • ნებისმიერი სიგრძის ვებსაიტის მხარდაჭერა.

La კომპანია EtOH მხოლოდ ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ვებსაიტი ფუნქციონირებდეს უსაფრთხოდ, საშუალებების ვალდებულების შესაბამისად. The კომპანია EtOH თუმცა, არ იძლევა ვებსაიტის აბსოლუტურ უსაფრთხოების გარანტიას. 

La კომპანია EtOH შეუძლია შეაჩეროს, შეცვალოს ან გააუქმოს საიტი და შეწყვიტოს მისი მხარდაჭერა ნებისმიერ დროს, შეტყობინების ან შეტყობინების გარეშე, პასუხისმგებლობის გარეშე.

 

თქვენი ვალდებულებები

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვებ გვერდი უფასოდ ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად, ნებისმიერი სხვა უფლებების გამოკლებით. 

თქვენ უნდა შეასრულოთ ეს წესები და პირობები ვებსაიტის გამოყენებისას. 

Ინტელექტუალური საკუთრების

Ვებ გვერდი, ისევე როგორც EtOH კომპანიის საიტის ნებისმიერი ელემენტი, მათ შორის ტექსტები, სურათები, ვიდეოები, დომენის სახელები, სავაჭრო ნიშნები, დიზაინები, მოდელები, პატენტები, პროგრამული უზრუნველყოფა, მონაცემთა ბაზები:

 • ქონება კომპანია EtOHსად ;
 • საჭიროების შემთხვევაში, მესამე მხარის საკუთრება, რომელმაც მისცა მომხმარებლის ლიცენზია კომპანია EtOH

ეს ელემენტები დაცულია მთელ მსოფლიოში.

ეს წესები და პირობები არ გაძლევთ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას. თქვენ არ შეგიძლიათ რეპროდუცირება, წარმოდგენა, ადაპტირება, ექსპლუატაცია ან ამოღება რომელიმე ამ ელემენტის, ნაწილობრივ ან მთლიანად, წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. la კომპანია EtOH.

საიტის სხვა გამოყენება არ არის დაუშვებელია.

ამ ელემენტების ნებისმიერი ნაწილობრივი ან სრული რეპროდუქცია შეიძლება იყოს დარღვევა. EtOH კომპანია იტოვებს უფლებას განახორციელოს ნებისმიერი ქმედება, რომელიც შეიძლება იყოს საჭირო მისი უფლებების დასაცავად და ზიანის გამოსწორებისთვის.

Პერსონალური მონაცემები

ვებგვერდის დებულება გულისხმობს პერსონალური მონაცემების შეგროვებას კომპანია EtOH-ის მიერ მოქმედი კანონმდებლობისა და რეგულაციების შესაბამისად.

თქვენ სრულად ხართ ინფორმირებული, რომ პერსონალური მონაცემები, რომლებსაც თქვენ პირდაპირ ან ირიბად წარუდგენთ მას კომპანია EtOH დამუშავდება ავტომატურად.

თქვენ უნდა დაეთანხმოთ EtOH-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას ვებსაიტზე რეგისტრაციისას. 

EtOH-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეგიძლიათ იხილოთ ვებსაიტზე.

Responsabilité

EtOH კომპანიის პასუხისმგებლობა მკაცრად შემოიფარგლება ვებსაიტის ტექნიკური მიწოდებით და მისი გამართული ფუნქციონირებით, საშუალებების ვალდებულებით.

ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა, შედეგის ვალდებულების გარეშე. თქვენ უნდა განახორციელოთ ჩვეულებრივი შემოწმება ამ ინფორმაციის გამოყენებამდე.

პროფესიონალის მიერ ინტერნეტში განთავსებული ნებისმიერი შინაარსი მისი პასუხისმგებლობაა. კომპანია EtOH არ ეკისრება პასუხისმგებლობას ამ კუთხით და მოქმედებს მხოლოდ როგორც კონტენტის მასპინძელი.

EtOH არ გთავაზობთ სხვა მომსახურებას.

EtOH არ იღებს პასუხისმგებლობას ვებსაიტის უზრუნველყოფის, ხელმისაწვდომობის, შენარჩუნებისა და გამოყენებისთვის. არავითარი გამოხატული ან ნაგულისხმევი გარანტია არ არის გაცემული ვებსაიტის ხარისხთან დაკავშირებით, მასში მოცემულ ინფორმაციას და მათ შესაბამისობას თქვენს საჭიროებებთან დაკავშირებით. 

გაცნობებთ, რომ ვებგვერდის გამოყენება ხდება თქვენივე პასუხისმგებლობით.

ყველა შემთხვევაში, მხოლოდ პირდაპირი ზიანი იქნება პასუხისმგებელი EtOH-ის პასუხისმგებლობაზე. არაპირდაპირი ზიანი სავარაუდოდ არ გამოიწვევს კომპანიის EtOH პასუხისმგებლობას.

პასუხისმგებლობის ეს შეზღუდვა ეხება ყველა სახის თანმიმდევრულ ზიანს, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება საოპერაციო ზარალებით, ბრუნვის დაკარგვა, შეკვეთების დაკარგვა, მოგების დაკარგვა, მონაცემთა ან სხვა ინფორმაციის დაკარგვა, კლიენტების დაკარგვა, მოსალოდნელი დანაზოგის დაკარგვა, სურათის დაზიანება. და რეპუტაცია, შესაძლებლობების დაკარგვა. 

არც EtOH იქნება პასუხისმგებელი მავნე პროგრამით, ვირუსებით ან ინფორმაციის რაიმე უზუსტობით ან გამოტოვებით გამოწვეულ ზიანზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ზიანი არ არის გამოწვეული EtOH კომპანიის განზრახ ქმედებით ან უხეში დაუდევრობით. 

ზოგადი პუნქტები

Სამართლებრივი შესაბამისობა

კომპანია EtOH უზრუნველყოფს ვებსაიტს ფრანგული რეგულაციების შესაბამისად. 

თქვენ უნდა გაეცნოთ ადგილობრივ და ეროვნულ კანონებს, რათა უზრუნველყოთ ვებსაიტის გამოყენება.

 

სრული შეთანხმება

ეს წესები და პირობები ჭარბობს ნებისმიერ სხვა დებულებას, რომელიც პოტენციურად გამოიყენება EtOH-სა და თქვენ შორის ურთიერთობაზე. ეს ზოგადი პირობები აუქმებს და ცვლის მხარეთა ნებისმიერ წინასწარ ვალდებულებას, რომელიც ეხება საკითხს და წარმოადგენს მხარეებს შორის სრულ შეთანხმებას წინამდებარე საკითხთან დაკავშირებით.

 

განსაკუთრებულობის

ამ ზოგადი პირობების მიღებით მხარეებს შორის ექსკლუზიურობა არ გაფორმდება. მხარეები რჩებიან თავისუფალნი დადონ კონტრაქტი მესამე მხარეებთან მათი არჩევანით.

 

გარკვეული პირობების გადარჩენა

ამ ზოგადი პირობების დასრულება, რაიმე მიზეზით, არ წარმოადგენს ტერმინს პუნქტებისთვის, რომელთა ბუნება ან შინაარსი მოითხოვს მათ შენარჩუნებას. 

 

ნაწილობრივი ინვალიდობა

თუ ამ ზოგადი პირობების ერთი ან მეტი დებულება ბათილად იქნა ცნობილი ან გამოცხადებულია კანონის, დებულების ან კომპეტენტური იურისდიქციის საბოლოო გადაწყვეტილების შესაბამისად, ისინი ჩაითვლება დაუწერლად. დანარჩენი დებულებები ინარჩუნებენ მთელ ძალას და ფარგლები.

 

უარის თქმა და შემწყნარებლობა

ის ფაქტი, რომ კომპანია EtOH არ გეყრდნობა თქვენზე ამ ზოგად პირობებში მითითებული რომელიმე ვალდებულების დარღვევისთვის, სამომავლოდ არ შეიძლება განიმარტოს, როგორც განსახილველ ვალდებულებაზე უარის თქმა და არ მოაქვს თქვენ მიერ შეძენილი უფლებების მინიჭებას. .

კომპანიის EtOH-ის მიერ უფლების განხორციელების წარუმატებლობა ან შეფერხება არ შეიძლება განიმარტოს, როგორც ამ უფლებაზე უარის თქმა.

 

დამოუკიდებლობის

არც ერთ მხარეს არ შეუძლია მიიღოს ვალდებულება მეორის სახელით და/ან სახელით. გარდა ამისა, თითოეული მხარე რჩება მხოლოდ პასუხისმგებელი მის ქმედებებზე, ბრალდებებზე, ვალდებულებებზე, მომსახურებაზე, პროდუქტებსა და პერსონალზე.

 

მტკიცებულება

მხარეები თანხმდებიან, რომ ყველა ელექტრონული კომუნიკაცია, ელექტრონული ფოსტის ჩათვლით, არის მტკიცებულება მათ შორის.

თქვენ აღიარებთ, კერძოდ, კომპანიის EtOH-ის და, კერძოდ, ვებსაიტის ავტომატური ჩამწერი სისტემების მტკიცებულების ღირებულებას, გარდა იმისა, რომ საპირისპირო მტკიცებულება მოგაწოდოთ, თქვენ უარს იტყვით მათ წინააღმდეგობაზე დავის შემთხვევაში.

 

დაუძლეველი ძალის

როგორც ამ პირობების შესრულების ნაწილი, კომპანია EtOH არ იქნება პასუხისმგებელი, თუ სერვისი აღარ ფუნქციონირებს რაიმე ფორსმაჟორული მოვლენის გამო.

წინამდებარე ზოგადი წესებისა და პირობების მიზნებისათვის, ფორსმაჟორული გარემო გაგებულია, როგორც ნებისმიერი მოვლენა, რომელიც არის არაპროგნოზირებადი, შეუქცევადი და გარე მხარეთათვის საფრანგეთის სამართლისა და სასამართლო პრაქტიკის მნიშვნელობით.

ფორსმაჟორული შემთხვევის დადგომის შემთხვევაში, EtOH კომპანია ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ დაუშვას ვებგვერდის ფუნქციონირება. 

თუ ფორსმაჟორი შენარჩუნებულია, EtOH კომპანიას შეუძლია შეწყვიტოს ვებსაიტის დებულება გაფრთხილების გარეშე და მისი პასუხისმგებლობის დაკისრების გარეშე.

 

იურისდიქცია

ნებისმიერი დავა, რომელიც დაკავშირებულია ამ ზოგადი პირობების შესრულებასთან ან ინტერპრეტაციასთან, რომელიც არ გადაწყდება მხარეებს შორის მეგობრულად, წარედგინება კომპანია EtOH-ის რეგისტრირებული ოფისის კომპეტენტურ სასამართლოს, მათ შორის შემაჯამებელი წარმოების საკითხებში, საჩივარი გარანტიით ან რამდენიმე მოპასუხე. და თქვენი წარმოშობის ქვეყნის მიუხედავად.

 

 
თქვენი კალათა
კალათაში საქონელი არ არის!
განაგრძეთ შოპინგი
0